Shopee Vietnam - VND

Gift Cards
Listing Price
USDC0
5 - 22 USD
Quantity
3,000 available
minus
plus
Estimated Delivery info

undefined $USD

Sold by

escrow_checkEscrow
escrow
Avatar

Giftcards (0)verified

0x5A0F...545f


Seller Rating

4.15 /5

Product Description

Product Info

Product Info

Gift Cards
eCommerce
Ships to
Digital

Additional Info

Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đăng bán trên ứng dụng Shopee, trừ sản phẩm sim điện thoại, thẻ cào và e-voucher, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi, các đơn hàng do người bán tự vận chuyển.
Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 
Mã ưu đãi được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi khác của Shopee. 
Các quy định về giao hàng và vận chuyển sẽ được áp dụng theo các quy định chung do Shopee ban hành. 
Mỗi mã ưu đãi được sử dụng 01 (một) lần duy nhất trong suốt chương trình. 
Mã ưu đãi sẽ không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng liên quan bị hủy hoặc bị hoàn trả theo chính sách của Shopee.  
Mỗi mã ưu đãi chỉ được áp dụng trên 01 (một) lần thanh toán đơn hàng. 
Áp dụng cho đơn hàng thực hiện trên ứng dụng Shopee. 
Mã ưu đãi không hoàn lại nếu giá trị thanh toán đơn hàng nhỏ hơn giá trị Mã. 
Chính sách hoàn mã của Shopee.
The eGift code applies to all products listed for sale on Shopee app, except for mobile phone sim cards, scratch cards and e-vouchers, milk for children under 2 years old, orders shipped by the seller themselves.
The eGift code is not exchangeable for cash.
The eGift code is applied in conjunction with other Shopee promotions.
Delivery and shipping regulations will apply in accordance with the general regulations issued by Shopee.
Each eGift code can only be used 01 (one) time.
The eGift code will not be re-issued in case the relevant order is canceled or refunded according to Shopee's policy.
Each eGift code can only be applied on 01 (one) order payment.
Applies to orders made on Shopee app.
The eGift code is non-refundable if order value is less than Code value.
Escrow option available
escrow

Other Products in Gift Cards

PayPal Instant Payout (USD) - USD

PayPal Instant Payout (USD) - USD

coin

2 - 10709

2 - 10709 USD

or pay with
Rewarble VISA Global - USD

Rewarble VISA Global - USD

coin

6 - 518

6 - 518 USD

or pay with
Best Buy USA - USD

Best Buy USA - USD

coin

6 - 505

6 - 505 USD

or pay with
My Prepaid Center Visa USA - USD

My Prepaid Center Visa USA - USD

coin

2 - 2525

2 - 2525 USD

or pay with
Valorant USA - USD

Valorant USA - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Steam USA - USD

Steam USA - USD

coin

11 - 101

11 - 101 USD

or pay with
Amazon USA - USD

Amazon USA - USD

Sold Out

coin

2 - 2020

2 - 2020 USD

or pay with
Uber USA - USD

Uber USA - USD

coin

16 - 505

16 - 505 USD

or pay with
Sephora USA - USD

Sephora USA - USD

coin

6 - 253

6 - 253 USD

or pay with
Uber Australia - AUD

Uber Australia - AUD

coin

5 - 334

5 - 334 USD

or pay with
PDS Mastercard GBP - GBP

PDS Mastercard GBP - GBP

coin

8 - 199

8 - 199 USD

or pay with
Steam Singapore - SGD

Steam Singapore - SGD

coin

5 - 58

5 - 58 USD

or pay with
MAX Prepaid Mastercard - Select Outlets USA - USD

MAX Prepaid Mastercard - Select Outlets USA - USD

coin

26 - 1010

26 - 1010 USD

or pay with
DoorDash Canada - CAD

DoorDash Canada - CAD

coin

13 - 152

13 - 152 USD

or pay with
noon UAE - AED

noon UAE - AED

coin

4 - 28

4 - 28 USD

or pay with
David Jones New Zealand - NZD

David Jones New Zealand - NZD

coin

32 - 62

32 - 62 USD

or pay with
Vanilla Visa USA - USD

Vanilla Visa USA - USD

coin

21 - 511

21 - 511 USD

or pay with
EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

Sold Out

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Spotify UK - GBP

Spotify UK - GBP

coin

14 - 78

14 - 78 USD

or pay with
Uber & Uber Eats Voucher SAR - SAR

Uber & Uber Eats Voucher SAR - SAR

coin

15 - 141

15 - 141 USD

or pay with
Prepaid Mastercard - USD

Prepaid Mastercard - USD

Sold Out

coin

2 - 1000

2 - 1000 USD

or pay with
Tim Hortons Canada - CAD

Tim Hortons Canada - CAD

coin

5 - 76

5 - 76 USD

or pay with
Halfords UK - GBP

Halfords UK - GBP

coin

3 - 1283

3 - 1283 USD

or pay with
American Express Gift Card USA - USD

American Express Gift Card USA - USD

coin

28 - 2082

28 - 2082 USD

or pay with
Google Play KSA - SAR

Google Play KSA - SAR

coin

3 - 273

3 - 273 USD

or pay with
Lazada Singapore - SGD

Lazada Singapore - SGD

coin

2 - 780

2 - 780 USD

or pay with
Visa AUD eGift Card - AUD

Visa AUD eGift Card - AUD

Sold Out

coin

5 - 707

5 - 707 USD

or pay with
Petro Canada - CAD

Petro Canada - CAD

coin

9 - 77

9 - 77 USD

or pay with
eBay USD USA - USD

eBay USD USA - USD

coin

6 - 505

6 - 505 USD

or pay with
Visa Vanilla eGift Card CA - CAD

Visa Vanilla eGift Card CA - CAD

Sold Out

coin

2 - 758

2 - 758 USD

or pay with
Gekas Sweden - SEK

Gekas Sweden - SEK

coin

11 - 95

11 - 95 USD

or pay with
LuLu Hypermarket UAE - AED

LuLu Hypermarket UAE - AED

coin

15 - 139

15 - 139 USD

or pay with
Starbucks Mexico - MXN

Starbucks Mexico - MXN

coin

13 - 31

13 - 31 USD

or pay with
Riot Access USA - USD

Riot Access USA - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Lulu Hypermarket KSA - SAR

Lulu Hypermarket KSA - SAR

coin

15 - 277

15 - 277 USD

or pay with
Adam Pharmacy KSA - SAR

Adam Pharmacy KSA - SAR

Sold Out

coin

28 - 137

28 - 137 USD

or pay with
Carrefour KSA - SAR

Carrefour KSA - SAR

coin

15 - 548

15 - 548 USD

or pay with
Uber Rides Voucher AED - AED

Uber Rides Voucher AED - AED

coin

4 - 141

4 - 141 USD

or pay with
Amazon UAE - AED

Amazon UAE - AED

Sold Out

coin

2 - 1637

2 - 1637 USD

or pay with
Mobily KSA - SAR

Mobily KSA - SAR

coin

7 - 67

7 - 67 USD

or pay with
Xbox Singapore - SGD

Xbox Singapore - SGD

coin

13 - 39

13 - 39 USD

or pay with
Playstation UK - GBP

Playstation UK - GBP

coin

8 - 257

8 - 257 USD

or pay with
Binance (USDT) Global - USD

Binance (USDT) Global - USD

Sold Out

coin

2 - 1051

2 - 1051 USD

or pay with
DoorDash USA - USD

DoorDash USA - USD

coin

16 - 202

16 - 202 USD

or pay with
My Prepaid Center Mastercard Canada - CAD

My Prepaid Center Mastercard Canada - CAD

coin

2 - 758

2 - 758 USD

or pay with
Tokopedia Indonesia - IDR

Tokopedia Indonesia - IDR

coin

2 - 346

2 - 346 USD

or pay with
GameStop USA - USD

GameStop USA - USD

coin

6 - 505

6 - 505 USD

or pay with
Neosurf UK - GBP

Neosurf UK - GBP

coin

21 - 130

21 - 130 USD

or pay with
Riot Access KSA - SAR

Riot Access KSA - SAR

coin

14 - 57

14 - 57 USD

or pay with

5% OFF

Lulu Hypermarket KSA - SAR

Lulu Hypermarket KSA - SAR

coin

14.25 - 263.15

15 - 277

14.25 - 263.15 USD

or pay with