GrabGifts (Food) VN - VND

Gift Cards
Listing Price
USDC0
3 - 21 USD
Quantity
5,000 available
minus
plus
Estimated Delivery info

undefined $USD

Sold by

escrow_checkEscrow
escrow
Avatar

Giftcards (0)verified

0x5A0F...545f


Seller Rating

5 /5

Product Description

Product Info

Product Info

Gift Cards
Dining & Restaurants
Ships to
Digital

Additional Info

1.	Chỉ có giá trị sử dụng một lần cho một đơn hàng Đồ ăn tại Việt Nam.
2.	Chỉ có hiệu lực trên GrabFood. Không áp dụng cho GrabMart.
3.	Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng để trả cho Phí đơn hàng nhỏ và Phí nền tảng.
4.	Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được cộng dồn, chia nhỏ hoặc kết hợp cùng nhau để sử dụng trong một giao dịch.
5.	Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng đồng thời với các chương trình giảm giá và khuyến mãi khác.
6.	Phiếu quà tặng điện tử GrabGift phải được sử dụng trong thời hạn quy định. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được phép gia hạn thêm.
7.	Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không thể chuyển nhượng, không hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt / tín dụng hiện vật. Số dư còn lại không sử dụng sẽ bị hủy bỏ.
8.	Grab có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
9.	Nếu phiếu quà tặng điện tử GrabGifts của bạn bị lỗi, vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp trong ứng dụng Grab để báo cáo sự cố.

1.	Valid for one-time use on a single Food order in Vietnam only.
2.	Valid on GrabFood only. GrabMart not included.
3.	GrabGifts e-voucher cannot be applied on the Small Order Fee and Platform Fee.
4.	GrabGifts e-voucher cannot be stacked, clubbed or combined for use in a single transaction.
5.	GrabGifts e-voucher cannot be used in conjunction with other discounts and promotions.
6.	GrabGifts e-voucher must be redeemed within the stipulated period. No extension of validity allowed.
7.	GrabGifts e-voucher is non-transferable, non-refundable and non-exchangeable for cash/credit-in-kind. 
8.	Any unconsumed value shall be forfeited.
9.	Grab reserves the right to vary and amend these terms and conditions at any time without prior notice.
10.	If your GrabGifts e-voucher  has an error, please visit help centre in Grab app to report the issue.
Escrow option available
escrow

Other Products in Gift Cards

Amazon USA - USD

Amazon USA - USD

Sold Out

coin

2 - 2020

2 - 2020 USD

or pay with
Uber USA - USD

Uber USA - USD

coin

16 - 505

16 - 505 USD

or pay with
PayPal Instant Payout (USD) - USD

PayPal Instant Payout (USD) - USD

coin

2 - 10709

2 - 10709 USD

or pay with
Steam USA - USD

Steam USA - USD

coin

11 - 101

11 - 101 USD

or pay with
Valorant USA - USD

Valorant USA - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Prepaid Mastercard - USD

Prepaid Mastercard - USD

Sold Out

coin

2 - 1000

2 - 1000 USD

or pay with
Spotify UK - GBP

Spotify UK - GBP

coin

14 - 78

14 - 78 USD

or pay with
Steam Singapore - SGD

Steam Singapore - SGD

coin

5 - 58

5 - 58 USD

or pay with
DoorDash USA - USD

DoorDash USA - USD

coin

16 - 202

16 - 202 USD

or pay with
Playstation UK - GBP

Playstation UK - GBP

coin

8 - 129

8 - 129 USD

or pay with
Rewarble VISA Global - USD

Rewarble VISA Global - USD

coin

6 - 104

6 - 104 USD

or pay with
My Prepaid Center Visa USA - USD

My Prepaid Center Visa USA - USD

Sold Out

coin

1 - 2525

1 - 2525 USD

or pay with
Binance (USDT) Global - USD

Binance (USDT) Global - USD

Sold Out

coin

2 - 1051

2 - 1051 USD

or pay with

5% OFF

noon UAE - AED

noon UAE - AED

coin

14.25 - 26.6

14.25 - 26.6

14.25 - 26.6 USD

or pay with
Uber Australia - AUD

Uber Australia - AUD

coin

5 - 334

5 - 334 USD

or pay with
IKEA Spain - EUR

IKEA Spain - EUR

coin

56 - 112

56 - 112 USD

or pay with
Lazada Singapore - SGD

Lazada Singapore - SGD

coin

2 - 780

2 - 780 USD

or pay with
Airbnb USA - USD

Airbnb USA - USD

coin

26 - 505

26 - 505 USD

or pay with
Razer Gold Global - USD

Razer Gold Global - USD

coin

2 - 505

2 - 505 USD

or pay with
AstroPay UAE - AED

AstroPay UAE - AED

coin

8 - 70

8 - 70 USD

or pay with

5% OFF

LuLu Hypermarket UAE - AED

LuLu Hypermarket UAE - AED

coin

14.25 - 132.05

14.25 - 132.05

14.25 - 132.05 USD

or pay with
Amazon Australia - AUD

Amazon Australia - AUD

coin

8 - 334

8 - 334 USD

or pay with
Best Buy USA - USD

Best Buy USA - USD

coin

6 - 505

6 - 505 USD

or pay with
Spotify Egypt - EGP

Spotify Egypt - EGP

Sold Out

coin

4 - 21

4 - 21 USD

or pay with
Petro Canada - CAD

Petro Canada - CAD

coin

9 - 77

9 - 77 USD

or pay with
IKEA UK - GBP

IKEA UK - GBP

coin

8 - 1283

8 - 1283 USD

or pay with
Amazon UAE - AED

Amazon UAE - AED

coin

2 - 1637

2 - 1637 USD

or pay with
PayPal Instant Payout (GBP) - GBP

PayPal Instant Payout (GBP) - GBP

coin

3 - 14255

3 - 14255 USD

or pay with
PlayStation Qatar - USD

PlayStation Qatar - USD

coin

5 - 702

5 - 702 USD

or pay with
Tim Hortons Canada - CAD

Tim Hortons Canada - CAD

coin

5 - 76

5 - 76 USD

or pay with
Amazon Singapore - SGD

Amazon Singapore - SGD

Sold Out

coin

2 - 385

2 - 385 USD

or pay with
Binance (ETH) Global - USD

Binance (ETH) Global - USD

Sold Out

coin

3 - 1010

3 - 1010 USD

or pay with
PDS Mastercard GBP - GBP

PDS Mastercard GBP - GBP

coin

8 - 199

8 - 199 USD

or pay with
Delta Air Lines USA - USD

Delta Air Lines USA - USD

coin

51 - 505

51 - 505 USD

or pay with
Shukran KSA - SAR

Shukran KSA - SAR

Sold Out

coin

15 - 1364

15 - 1364 USD

or pay with
Indosat Indonesia - IDR

Indosat Indonesia - IDR

coin

2 - 10

2 - 10 USD

or pay with
EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Xbox Game Pass PC Singapore - SGD

Xbox Game Pass PC Singapore - SGD

Sold Out

coin

24

24 USD

or pay with
Groupon Canada - CAD

Groupon Canada - CAD

coin

9 - 152

9 - 152 USD

or pay with
Home Centre Store Card India - INR

Home Centre Store Card India - INR

coin

3 - 37

3 - 37 USD

or pay with
Indomaret Indonesia - IDR

Indomaret Indonesia - IDR

coin

5 - 8

5 - 8 USD

or pay with
Steam KSA - SAR

Steam KSA - SAR

coin

12

12 USD

or pay with
CryptoVoucher Global - USD

CryptoVoucher Global - USD

coin

31 - 1010

31 - 1010 USD

or pay with
Super Card Australia - AUD

Super Card Australia - AUD

coin

8 - 667

8 - 667 USD

or pay with
Playstation Australia - AUD

Playstation Australia - AUD

coin

11 - 91

11 - 91 USD

or pay with
Steam KSA - SAR

Steam KSA - SAR

coin

7 - 110

7 - 110 USD

or pay with
Carrefour Egypt - EGP

Carrefour Egypt - EGP

coin

4 - 13

4 - 13 USD

or pay with
DoorDash US - USD

DoorDash US - USD

coin

6 - 11

6 - 11 USD

or pay with
League of Legends UK - GBP

League of Legends UK - GBP

coin

8 - 129

8 - 129 USD

or pay with
Mastercard AUD eGift Card - AUD

Mastercard AUD eGift Card - AUD

coin

5 - 37

5 - 37 USD

or pay with