Dairy Queen Vietnam - VND

Gift Cards
Listing Price
USDC0
5 - 9 USD
Quantity
2,000 available
minus
plus
Estimated Delivery info

undefined $USD

Sold by

escrow_checkEscrow
escrow
Avatar

Giftcards (0)verified

0x5A0F...545f


Seller Rating

5 /5

Product Description

Product Info

Product Info

Gift Cards
Dining & Restaurants
Ships to
Digital

Additional Info

Đến trực tiếp tại cửa hàng của  Dairy Queen để sử dụng voucher
Ngày hết hạn của voucher được thể hiện phía trên
Voucher này được áp dụng tại các nhãn hàng của QSR bao gồm: Dairy Queen, Swensen's, The Pizza Company,  The Coffee Club, Aka House và Chang
Voucher này có thể được tính chung vào các khuyến mãi như cộng điểm, giảm giá
Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, ngày lễ và Năm mới
Có thể sử dụng nhiều voucher cho cùng một hoá đơn. Voucher không được hoàn tiền và không quy đổi thành tiền mặt
Wogi và QSR sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp voucher bị đánh cắp, hết hạn, và không có nghĩa vụ đổi hay đền bù cho người đổi voucher
QSR có toàn quyền từ chối nhận voucher giả hoặc đã qua sử dụng
Vui lòng đặt chỗ trước khi đến một trong các thuơng hiệu của QSR để được phục vụ tốt nhất
Vui lòng xem thêm thông tin tại website của   Dairy Queen: http://www.dairyqueen.com.vn/

Visit directly at QSR’s brand:  Dairy Queen to redeem e-voucher. 
The expiry date of the evoucher is displayed above the evoucher 
E-voucher is applicable at all QSR’s business locations including Dairy Queen; Swensen’s; The Pizza Company; The coffee Club; Aka House and Chang. 
Evoucher can be combined with all other promotions like points accummulation, discount. 
Applicable for all days of the week, holidays and New Year. 
Can use multiple e-vouchers on one receipt. The e-voucher will not be refunded and cannot be exchanged for cash. 
Both Wogi and QSR are not responsible in case the e-voucher is stolen, expired, and there is no obligation to replace or compensate the owner of the e-voucher. 
QSR reserves the right to refuse to receive an e-voucher if it is deemed to be fake or expired. 
Please make reservation before coming to QSR’s brands to get the best services. 
Please see more information at  Dairy Queen website: 
http://www.dairyqueen.com.vn/
Escrow option available
escrow

Other Products in Gift Cards

Amazon USA - USD

Amazon USA - USD

Sold Out

coin

2 - 2020

2 - 2020 USD

or pay with
Uber USA - USD

Uber USA - USD

coin

16 - 505

16 - 505 USD

or pay with
PayPal Instant Payout (USD) - USD

PayPal Instant Payout (USD) - USD

coin

2 - 10709

2 - 10709 USD

or pay with
Steam USA - USD

Steam USA - USD

coin

11 - 101

11 - 101 USD

or pay with
Valorant USA - USD

Valorant USA - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Prepaid Mastercard - USD

Prepaid Mastercard - USD

Sold Out

coin

2 - 1000

2 - 1000 USD

or pay with
Spotify UK - GBP

Spotify UK - GBP

coin

14 - 78

14 - 78 USD

or pay with
Steam Singapore - SGD

Steam Singapore - SGD

coin

5 - 58

5 - 58 USD

or pay with
DoorDash USA - USD

DoorDash USA - USD

coin

16 - 202

16 - 202 USD

or pay with
Playstation UK - GBP

Playstation UK - GBP

coin

8 - 129

8 - 129 USD

or pay with
Rewarble VISA Global - USD

Rewarble VISA Global - USD

coin

6 - 104

6 - 104 USD

or pay with
My Prepaid Center Visa USA - USD

My Prepaid Center Visa USA - USD

Sold Out

coin

1 - 2525

1 - 2525 USD

or pay with
Binance (USDT) Global - USD

Binance (USDT) Global - USD

Sold Out

coin

2 - 1051

2 - 1051 USD

or pay with

5% OFF

noon UAE - AED

noon UAE - AED

coin

14.25 - 26.6

14.25 - 26.6

14.25 - 26.6 USD

or pay with
Uber Australia - AUD

Uber Australia - AUD

coin

5 - 334

5 - 334 USD

or pay with
IKEA Spain - EUR

IKEA Spain - EUR

coin

56 - 112

56 - 112 USD

or pay with
Lazada Singapore - SGD

Lazada Singapore - SGD

coin

2 - 780

2 - 780 USD

or pay with
Airbnb USA - USD

Airbnb USA - USD

coin

26 - 505

26 - 505 USD

or pay with
Razer Gold Global - USD

Razer Gold Global - USD

coin

2 - 505

2 - 505 USD

or pay with
AstroPay UAE - AED

AstroPay UAE - AED

coin

8 - 70

8 - 70 USD

or pay with

5% OFF

LuLu Hypermarket UAE - AED

LuLu Hypermarket UAE - AED

coin

14.25 - 132.05

14.25 - 132.05

14.25 - 132.05 USD

or pay with
Amazon Australia - AUD

Amazon Australia - AUD

coin

8 - 334

8 - 334 USD

or pay with
Best Buy USA - USD

Best Buy USA - USD

coin

6 - 505

6 - 505 USD

or pay with
Spotify Egypt - EGP

Spotify Egypt - EGP

Sold Out

coin

4 - 21

4 - 21 USD

or pay with
Petro Canada - CAD

Petro Canada - CAD

coin

9 - 77

9 - 77 USD

or pay with
IKEA UK - GBP

IKEA UK - GBP

coin

8 - 1283

8 - 1283 USD

or pay with
Amazon UAE - AED

Amazon UAE - AED

coin

2 - 1637

2 - 1637 USD

or pay with
PayPal Instant Payout (GBP) - GBP

PayPal Instant Payout (GBP) - GBP

coin

3 - 14255

3 - 14255 USD

or pay with
PlayStation Qatar - USD

PlayStation Qatar - USD

coin

5 - 702

5 - 702 USD

or pay with
Tim Hortons Canada - CAD

Tim Hortons Canada - CAD

coin

5 - 76

5 - 76 USD

or pay with
Amazon Singapore - SGD

Amazon Singapore - SGD

Sold Out

coin

2 - 385

2 - 385 USD

or pay with
Binance (ETH) Global - USD

Binance (ETH) Global - USD

Sold Out

coin

3 - 1010

3 - 1010 USD

or pay with
PDS Mastercard GBP - GBP

PDS Mastercard GBP - GBP

coin

8 - 199

8 - 199 USD

or pay with
Delta Air Lines USA - USD

Delta Air Lines USA - USD

coin

51 - 505

51 - 505 USD

or pay with
Shukran KSA - SAR

Shukran KSA - SAR

Sold Out

coin

15 - 1364

15 - 1364 USD

or pay with
Indosat Indonesia - IDR

Indosat Indonesia - IDR

coin

2 - 10

2 - 10 USD

or pay with
EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

EA FC 24 Ultimate Team Points Origin Global - USD

coin

6 - 101

6 - 101 USD

or pay with
Xbox Game Pass PC Singapore - SGD

Xbox Game Pass PC Singapore - SGD

Sold Out

coin

24

24 USD

or pay with
Groupon Canada - CAD

Groupon Canada - CAD

coin

9 - 152

9 - 152 USD

or pay with
Home Centre Store Card India - INR

Home Centre Store Card India - INR

coin

3 - 37

3 - 37 USD

or pay with
Indomaret Indonesia - IDR

Indomaret Indonesia - IDR

coin

5 - 8

5 - 8 USD

or pay with
Steam KSA - SAR

Steam KSA - SAR

coin

12

12 USD

or pay with
CryptoVoucher Global - USD

CryptoVoucher Global - USD

coin

31 - 1010

31 - 1010 USD

or pay with
Super Card Australia - AUD

Super Card Australia - AUD

coin

8 - 667

8 - 667 USD

or pay with
Playstation Australia - AUD

Playstation Australia - AUD

coin

11 - 91

11 - 91 USD

or pay with
Steam KSA - SAR

Steam KSA - SAR

coin

7 - 110

7 - 110 USD

or pay with
Carrefour Egypt - EGP

Carrefour Egypt - EGP

coin

4 - 13

4 - 13 USD

or pay with
DoorDash US - USD

DoorDash US - USD

coin

6 - 11

6 - 11 USD

or pay with
League of Legends UK - GBP

League of Legends UK - GBP

coin

8 - 129

8 - 129 USD

or pay with
Mastercard AUD eGift Card - AUD

Mastercard AUD eGift Card - AUD

coin

5 - 37

5 - 37 USD

or pay with